Menotti Lerro este unul dintre cei mai importanți poeți contemporani din Europa. Născut într-un sătuc în apropiere de Salerno, în sudul Italiei, în anul 1980, acesta a compus o serie largă de lucrări, inclusiv eseuri, poezie, ficțiune, autobiografie și teatru. Poezia sa este o poezie încărcată de imagini puternice, de vulnerabilitatea și de condiția fizică a corpului, însemnătatea lucrurilor, interpretarea amintirilor și importanța filozofică a identității unuia. Pentru prima oară, bogăția culorilor și a structurii versurilor lui Lerro este disponibilă în limba română. Acest volum reprezintă puterea vocii poetului în toată magnitudinea sa suferindă și ne demonstrează cum notele sale reprezintă sunetul și ritmul unei noi generații.

Menotti Lerro is one of the most crucial poets in modern-day Europe. Born in a small village just outside of Salerno, Southern Italy, in 1980, he has produced an impressive range of publications, including essays, poetry, fiction and autobiography and drama. His is a poetry concerned with powerful imagery, the physicality and vulnerability of the body, the meaning of objects, the interpretation of memories, and the philosophical importance of identity. For the first time, the rich colours and textures of Lerro’s verse are available in English. This volume presents the power of the poet’s voice in all its aching magnificence and demonstrates how its notes represent the sounds and rhythms of a new generation.

Text paralel în limba română și engleză.
Introducere de Andrew Mangham.
Co-ordonator de proiect Lidia Vianu

Parallel text in Romanian and English.
Introduction by Andrew Mangham.
Coordinator of the project Lidia Vianu.

Anno Edizione

Autore

Collana

Recensioni

Non ci sono ancora recensioni.

Scrivi per primo la recensione per “Poeme alese”

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati